מועמדים    סטודנטים    סגל אקדמי    בוגרים    סגל מנהלי

אודות                    יחידות אקדמיות                    מחקר                    מעורבות חברתית                    קריירה

נושאי תפקידים

מר אבינעם ערמוני
יו"ר וועד המנהל
קרא עוד
מר אריק שטיינברג
יו"ר חבר הנאמנים
קרא עוד
פרופ' שלה בידרמן
נשיא האקדמית תל-אביב-יפו
קרא עוד
פרופ' אילון ועדיה | סגן הנשיא לעניינים אקדמיים
 
מר בני אלון | מנכ"ל האקדמית תל-אביב-יפו
 
עו"ד ליאת וייס שחף | סגנית הנשיא לענייני חוץ
 
גב' אפרת בר אור | מנהלת תפעול
 
גב' גלית ברכה | מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים
 
גב' אסנת חסיד | מנהלת תחום שכר והטבות
 
 גב' חן-יה מימון | ראש המינהל האקדמי
מר אמיר פיינגנבוים | מנהל מערכות מידע וממונה על יישום חוק חופש המידע
גב' גלית צלרמאיר | מנהלת משאבי אנוש
גב' מכיל רז | ראש מינהל סטודנטים
גב' חגית תם-קדוש | מנהלת  כספים וחשבת
ד"ר ולריה מגידוב | מנהלת הספריות