top of page

 

קורסים התנסותיים
לשנת תשפ"ב

נקודת המפגש בין התיאוריה והפרקטיקה

כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימוד, המכללה מציעה קורסים התנסותיים בכל בתי הספר של המכללה, ופועלת כל העת לפתח קורסים חדשים מסוג זה.
ידע במאה ה-21 נוצר בתהליכים מהירים ורב-כיווניים, וזורם ממגוון רחב של מקורות בו זמנית. קורסים אלה, שמזינים את הסטודנטים ביצירת ידע המגיע במספר רב של מקורות, אקדמיים ומעשיים, ומעניק לסטודנטים את הכלים לרכישה ועיבוד של ידע חדש במציאות משתנה תמידית. סט כזה של כלים יהווה יתרון בולט אשר יאפשר השתלבות מוצלחת בשוק העבודה, תוך מתן תרומה שאין שנייה לה לקהילות רבות בחברה הישראלית.

 

 הכירו את הקורסים: 

7900401_Icon_26.23.png
Screen Shot 2018-08-05 at 8.54.42.png
bottom of page